UTZ Certified

UTZ CERTIFIED står för att varan har producerats på ett hållbart sätt, framförallt i utvecklingsländer. Certifieringen ska stärka producenternas ställning på marknaden samtidigt som tillverkningen ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. Märkningen är den största för kaffe, kakao och te i världen.