USDA Organic

USDA Organic är en märkning som USAs regering står bakom. Certifieringen syftar till att garantera konsumenter om att varan är ekologisk odlad. Är det en processad vara måste 70 % av slutprodukten vara ekologisk. Skulle märkningen missbrukas av producent kan böter ges på upp till 11 000 dollar.