Triangel

Anger vilken slags plast produkten är gjord av. Triangeln togs fram för att underlätta sortering vid återvinningsstationer men används i mindre utsträckning nu eftersom sorteringen görs maskinellt. Standarden togs fram av tyska DIN, den svenska motsvarigheten är SIS.

01 är PET-plast

02 är High Density polyetylenplast

03 är PVC-plast

04 är Low Density polyetylenplast

05 är Polypropylenplast

06 är Polystyrenplast

07 är Other, kan vara t ex ABS-plast