Traditional Speciality Guaranteed (TSG)

Garanterad traditionell specialitet (TSG, Traditional Speciality Guaranteed) används på livsmedel som har en traditionell sammansättning eller är tillverkade på traditionellt sätt. De förknippas alltså inte med ett visst område. Jamón Serrano är ett exempel på en sådan produkt. Europeiska kommissionen (EU) kontrollerar och utfärdar certifieringen.