TCO Certified

TCO Certified finns på stationära och bärbara datorer, bildskärmar, projektorer och headsets. TCO Certified har miljökrav som låg energiförbrukning, minimala nivåer av miljöfarliga ämnen och att produkten måste kunna återvinnas. Det som skiljer TCO-certified från andra miljömärken är att den även har med krav på bra användaregenskaper, som till exempel bra bildkvalitet, låg bullernivå och låg strålning. Dessutom ingår krav på att tillverkaren måste redovisa att de arbetar aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i tillverkningsprocessen. TCO Certified är en tredjepartsmärkning, vilket innebär att ett oberoende testlaboratorium verifierar att produkten uppfyller kraven i märkningen.