Svenskt sigill

Svenskt Sigill är kontrollmärkning för svensk mat och blommor. Märkningen säkerställer att råvarorna kommer från svenska kontrollerade gårdar. Gårdarna ska möta Svensk Sigills krav på livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, miljöhänsyn och öppna landskap.

Att reglerna följs garanteras av oberoende certifieringsorgan. GMO är inte tillåtet.

Märkta produkter kan spåras tillbaka till producenterna.