Svenskt sigill

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Ökad biologisk mångfald, hållbart vattenuttag för bevattning, god djuromsorg, svenskt ursprung och full spårbarhet till gården är värden som ingår. Oberoende revisorer ska kontrollera företaget varje år – vartannat år på gården.