Svenskt Sigill Naturbeteskött

Svenskt Sigill Naturbeteskött ska garantera att köttet kommer från djur som betar på svenska naturbetesmarker. Naturbetesmarker är gräsmarker som inte gödslas eller bearbetas. De har stor biologisk mångfald och många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna lever där och behöver betande mular för att överleva. Dessutom ingår alla regler för Svenskt Sigill-nivån när det gäller t.ex. djurvälfärd och oberoende kontroller.