Svenskt Sigill Klimatcertifierad

Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på mat och blommor från svenska odlare och bönder som jobbar för att minska sin klimatpåverkan. De viktigaste reglerna handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering.

Dessutom ingår alla regler för Svenskt Sigill-nivån vilket innebär att ökad biologisk mångfald och djurvälfärd ingår. Märkningen ska ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och kontrolleras av oberoende revisorer på gården.