Sustainable Cleaning

Sustainable Cleaning är den europeiska rengöringsbranschens eget initiativ för att främja hållbar utveckling. Kemikalier och naturtillgångar ska användas på ett effektivt sätt. Reglerna baseras på produktens livscykelanalys, produktens påverkan hela vägen från framställning till att den hamnar i avloppet och reningsverket. Certifieringen utförs av den internationella branschorganisationen för rengöringsmedel A.I.S.E. Märkningen innebär även ett åtagande om att sprida kunskap om hur konsumenter kan utföra hushållssysslor på ett mer hållbart sätt