Sädesaxet

Det överkorsade sädesaxet visar att livsmedlet är lämpligt för glutenintoleranta. För att få använda märket krävs tillstånd från Svenska Celiakiförbundet.