PYR

PYR är den finska motsvarigheten till Svenska REPA. Märkningen innebär att tillverkaren tar sitt producentansvar och betalar förpackningsavgiften, en avgift som går till återvinningskostnader.