Protected Geographical Status (PGS)

Skyddad geografisk beteckning (PGI, Protected Geographical Indication) används på livsmedel vars kvalitet eller rykte är förknippat med ett område där åtminstone en fas i framställningen äger rum. Europeiska kommissionen (EU) kontrollerar och utfärdar certifieringen.