PAO-märket

PAO-märket är en bäst före-märkning som framförallt används på hudvårdsprodukter. PAO står för Period After Opening, ”period efter öppnande”. I symbolen finns en siffra tillsammans med ett M. Siffran anger hur många månader efter första öppningen som varan fortfarande garanteras vara fullgod. Märkningen används internationellt och det finns EU-direktiv för hur märkningen ska tillämpas.