Pantsymbolen

Symbolen visar att förpackningen kan pantas. Butiken där förpackningen pantas betalar ut den summa som står i symbolen, Returpack som hanterar pantsystemet betalar sedan tillbaka summan till butiken. Returpack ägs av Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna, Svensk Dagligvaruhandel och den svenska regeringen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack.