Överstruken soptunna

Symbolen med den överstrukna soptunnan ska finnas på alla batterier. Den innebär att batteriet ska lämnas på anvisad plats för insamling av batterier. Även produkter med inbyggda batterier, t.ex. eltandborste, verktyg och leksaker ska vara märkta med den överkorsade soptunnan. Är batteriet inbyggt i själva produkten och inte kan tas ur på ett enkelt sätt, får hela produkten lämnas till insamling av el-avfall. Samma symbol och märkning används på elektriska produkter. Dessa ska lämnas till insamling av el-avfall, när de tjänat ut. Märkningen styrs av ett EU-direktiv och det är Naturvårdsverket som är kontrollorgan.