Ovalen

Identifieringsmärket Ovalen ska finnas på produkter innehållandes kött, mjölk, fisk och ägg. Ovalen visar att produkten har producerats vid en anläggning som är godkänd och kontrollerad av Livsmedelsverket. Ovalen fungerar också för att spåra varans ursprung, numret visar var produkten har bearbetats och förpackats.