Naturbeteskött

Naturbeteskött kommer från kvigor, stutar och ungkor som betar på svenska naturbetesmarker. Naturbetesmark kan vara hagen mellan åkermarken och skogen eller strandängarna runt sjön. På Öland är det t.ex Alvarsmarker och i norr niporna ner mot älven.

Naturbetesdjuren betar minst halva betesperioden på naturbetesmarker och föds under vinterperioden upp på mestadels grovfoder kompletterat med lite spannmål om det behövs. Soja är inte tillåtet i uppfödningen.

Naturbetesdjur betar på marker som aldrig plöjs eller skördas. Markerna binder så mycket koldioxid att klimatpåverkan sjunker med 40 % jämfört med stalluppfött nötkött. WWF står bakom Naturbeteskött och märkningen kontrolleras av IP Sigills kvalitetssäkringssystem.