Närfiskat

Produkterna skall enligt märkningen vara spårbara från fiskaren fram till tallriken. Fisken skall märkas med ursprungsområde, handelsbeteckning och om den kommer från ett vilt bestånd eller är odlad. Hela produktionsledet måste vara anslutet till NÄRFISKAT. Fisket bedrivs utifrån kvoter som sätts i samråd mellan fiskets organisationer, forskare och politiker inom EU.  Aranea som är ett ackrediterat certifieringsföretag kontrollerar att reglerna efterföljs.