MSC

Marine Stewardship Council, MSC, är en oberoende, global och ideell organisation, som arbetar för att säkra världens fisktillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskbestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem.