Luomo-märket

Ekologimärkningen Luomu – kontrollerad ekoproduktion benämns Sol-märket och anger att övervakningen av en produkt med den märkningen handhas av finländska myndigheter. Märket kan beviljas en aktör som producerar, framställer, förpackar eller importerar ekologiska produkter och är ansluten till övervakningssystemet för ekologisk produktion.