Krav

KRAV är en miljömärkning som utöver ekologi även står för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas. KRAV-mat innehåller bara naturliga tillsatser. KRAV arbetar inom hela kedjan, från jord till bord. All KRAV-certifierad verksamhet kontrolleras minst en gång per år.