Kött från Sverige

Märket Kött från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning. Märket visar att köttet i produkten kommer från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Produkten ska även vara förädlad och förpackad i Sverige. I korv, leverpastej och andra så kallade sammansatta produkter, ska köttet vara 100% svenskt och den totala andelen svenska råvaror ska vara 75% eller mer. All kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara ska vara 100% svensk för att få använda märket.