Klimatkompenserade transporter

Kung Markattas egen märkning för sin CO2-kompensering. Märkningen innebär ingen certifiering utan är ett sätt för företaget att kommunicera att man har klimatkompenserat transporterna som produkten har gett upphov till. Märkningen finns därför enbart på Kung Markattas egna varor.