Identifieringsmärke på produkter av animaliskt ursprung (Ovalen)

För kött, mjölk, fisk och vissa produkter som innehåller kött, mjölk, fisk och ägg krävs ett identifieringsmärke. Märket utgörs av en oval med produktionsanläggningens godkännandenummer i mitten. Avsikten med märkningen är i första hand att visa att produkten har producerats vid en anläggning som genomgår den särskilda kontroll som reglerna kräver för produkter av animaliskt ursprung. I andra hand kan märkningen även användas i spårbarhetssyfte, eftersom den visar var produkten har bearbetats och förpackats. Detta är ett godkännandenummer som delats ut av Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen.