Gröna punkten

Den Gröna Punkten visar att tillverkaren har betalat förpackningsavgiften i det land där förpackningen/förpackade varan säljs. Verksamheten finansieras med viktbaserade förpackningsavgifter. Avgiften betalas till FTI AB som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Pengarna används till att hantera återvinningsstationerna där allmänheten kan lämna förpackningarna.