GOST R

GOST R är en produktmärkning som är vanlig på den ryska marknaden men återfinns även på många varor i Sverige. Certifieringen innebär att produkterna testas för kvalitet och säkerhet. Den liknar i många avseenden CE-märkningen som krävs på den svenska marknaden.