Glas och gaffel-symbolen

Symbolen glas och gaffel försäkrar att produkten är säker och lämplig för kontakt med livsmedel. Materialet i produkten får heller inte påverka livsmedels smak eller färg. Det är en EU-förordning som styr hur märkningen får användas. EFSA (European Food Safety Authority) utvärderar och godkänner att märkningen används på produkten.