Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor genom högre lön och bättre betalt för produkterna.

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

• Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet

• Barnarbete och diskriminering motverkas

• Demokratin och organisationsrätten främjas

• Miljökriterierna uppmuntrar omställning till ekologisk produktion