Fair for Life

Fair for Life är en märkning som garanterar rättvis handel och etiska arbetsförhållanden längs hela handelskedjan. Certifieringen säkerställer att mänskliga rättigheter efterföljs och att odlare eller anställda får en skälig lön. Företag och producenter i hela världen kan certifiera sig. Utöver de etiska kraven finns stränga miljökriterier som måste efterföljas.