Energy Star

Energy Star är en märkning för energieffektivitet. Märkningen syftar till att minska växthusgaser och andra föroreningar som orsakas av ineffektiv användning av energi. Energy Star är ett initiativ från USAs myndigheter. Det finns riktlinjer för alla olika produktgrupper. Innan märkningen får användas måste den godkännas i labbtest.