Energimärkning

Energimärkningen är en obligatorisk märkning för lågenergilampor, tv, kyl och frys samt tvättmaskiner och diskmaskiner. Märkningen finns i alla EU-länder. Energimyndigheten kontrollerar att reglerna uppnås och den är ett verktyg för att nå målet om 20 % minskad energianvändning till år 2020.