E-märket

På en förpackning skrivs, i regel, förpackningsinnehållets volym eller vikt. Detta mått kallas för varans nominella volym respektive nominella vikt. Symbolen ℮ skrivs på förpackade varor, som säljs inom EU, för att visa att förpackaren eller importören av varan garanterar att felmarginalen för innehållets vikt eller volym ligger inom tillåtna gränser enligt EG-direktiv. Användandet av tecknet är inte obligatoriskt. Kontrollorgan är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.