Domstein miljögaranti

Domstein garanterar miljövänlig produktion genom ansvarsfull resursförvaltning, bärkraftigt fiske och miljövänlig bearbetning. Endast fisk från båtar med dokumenterade kvoter och full spårbarhet från fångst till färdig produkt får används. Torsken ska fiskas med krok och lina som medför liten bifångst och är skonsam för havsmiljön.