Demeter

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och dess produkter. Kontrollen utgår från EU:s förordning för ekologisk produktion, men Demeter certifierar inte enskilda produkter utan kräver att hela gården har ett utvecklat kretsloppstänk.

Här hittar du EU:s förordning för ekologisk produktion 834/2007.