Debio

Debio kontrollerar och godkänner all ekologisk produktion i Norge. Märkningen står bland annat för att växterna inte är besprutade och att fisket är hållbart. Regelverket som Debio rättar sig efter är utvecklat efter IFOAM som är en intresseorganisation som verkar för ekologisk produktion ur ett globalt perspektiv.