CO2 Compensated

Arvid Nordquist Classic kaffes egen märkning för CO2-kompensering. Märkningen är ingen certifiering utan är ett sätt att kommunicera att företaget kompenserar för växthusgasutsläpp genom trädplantering, investeringar i skogsbruk och effektivare vedspisar i Nicaragua. Märkningen finns därför enbart på Arvid Nordquists produkter.