CE-märkning

CE-märket betyder att tillverkaren garanterar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen. Enligt lag måste vissa varor CE-märkas. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning är några av de produktgrupper som omfattas av märkningen. Det strider mot lagen att sälja produkterna utan CE märkning. Kontrollmyndigheter är Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket.