Bra miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Kraven på produkterna är hårt ställda. Kraven skärps efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön. Märkningen gäller antingen varor (t.ex. papper och tvättmedel) eller tjänster (t.ex. el, transporter och försäljning av livsmedel i butik), inte hela företag. Kläder och textilier som är märkta med Bra Miljöval tillverkas med ”snällare” kemikalier. Även second hand-kläder kan märkas.