Bio Eco Controlled

Märkningen är Skeppshults egen märkning för att kommunicera sitt miljöarbete. Skeppshult redovisar inga kriterier som måste uppfyllas för att märkningen ska få användas.