ASC

ASC är en certifiering för hållbart odlade fisk- och skaldjursprodukter. Certifiering och kontroll görs av ett oberoende tredjepartsorgan. Märkningen syftar till att säkerställa följande:

1. Omfattande regelefterlevnad
2. Bevarande av livsmiljöer och biologisk mångfald
3. Bevarande av vattenresurserna
4. Bevarande av arter, mångfald och den vilda populationen genom förebyggande av rymningar
5. Användning av foder och andra insatsvaror som köps på ett ansvarsfullt sätt
6. God djurhälsa (ingen onödig användning av antibiotika och kemikalier)
7. Socialt ansvar för arbetstagare och samhällen som påverkas av vattenbruk
(till exempel hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, bygemenskap, inget barnarbete)