Märkesguiden

Märkesguiden av Konsumentföreningen Stockholm

Märkesguiden är ett verktyg för som förklarar vad märkningarna betyder. Urvalet av märkningar är gjort utifrån återkommande märkningar som finns i en vanlig svensk stormarknad. Saknar du någon märkning eller hittar faktafel – mejla oss (gärna med bild).

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår viktigaste uppgift är därför att göra Coop så bra som möjligt för våra 775.000 medlemmar. Bra utifrån butiksupplevelse, sortiment, pris, erbjudanden och ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. Som medlem får du även förmånliga erbjudanden och rabatter hos andra företag, liksom på kultur- och idrottsupplevelser. Medlemskapet och ditt Coop MedMera-kort är nyckeln till allt detta.

Vår uppgift är också att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Mer information om KfS och våra aktuella erbjudanden finns på hemsidan.